Børnepsykolog Aarhus

Parterapi i Aarhus

Få hjælp til jeres parforhold

Derfor kan parterapi være en hjælp

Få parterapi i Aarhus af uddannede psykologer. Parterapi foregår i en tryg og fortrolig ramme, hvor du og din partner kan arbejde på at forbedre jeres kommunikation og jeres forhold og få bedre forståelse for hinanden. Vi vil hjælpe jer med at komme ud af de fastlåste roller og mønstre, som mange oplever at finde sig selv i, så I kan finde en ny vej sammen og få et godt parforhold, som I begge trives i.

Når vi møder et andet menneske, som vi vælger at indgå i en kærlighedsrelation med, investerer vi meget af os selv, og derfor bliver det også utroligt sårbart og smertefuldt, når vi oplever svigt eller udfordringer i denne relation.

En oplevelse af ikke helt at blive mødt eller forstået af den, som man elsker, kan give grobund for konflikter, som gentager sig, og her kan parterapi være en god mulighed for at få hjælp til at finde hinanden igen.

Hvorfor få parterapi?

Hvad er formålet med parterapi?

Formålet med parterapi er at forbedre kommunikationen mellem jer, fremme intimitet og nærhed samt minimere konfliktmønstre og skænderier. Der kan være mange grunde til, at man ønsker hjælp hos en parterapeut.

Derfor vælger mange at få parterapi i Aarhus

Det er vores erfaring, at mange par henvender sig, når de oplever sig fanget eller fastlåst i nogle uhensigtsmæssige roller og dynamikker, og oplever manglende nærhed, hvor de ønsker at komme tættere på hinanden. Heri er ønsket naturligvis at bryde disse negative mønstre og blive bedre til at kommunikere med hinanden.

Endvidere har vi par, som ønsker at gå i parterapi på baggrund af et oplevet svigt i relationen såsom nogle der har oplevet utroskab.

Fra forløb med sammenbragte familier til forebyggelse af kriser

Vi har forløb med sammenbragte familier som kæmper for at skabe et fælles udgangspunkt. Samt med par som oplever at have det godt i deres parforhold samtidig med, at de beskriver et ønske om at lære sig selv og sin partner bedre at kende på et dybere niveau, at forebygge kriser eller at genopdage den nærhed og intimitet, som de husker at have haft engang – eksempelvis inden der kom børn ind i billedet.

Så selvom det overordnede formål med parterapi er at styrke parrets relation, ser vi par, som kommer med meget forskellige og individuelle problematikker.

Parterapi i Aarhus
Parterapi Aarhus

Bliv bedre til at kommunikere med din partner

Bedre kommunikation i dit parforhold

En forudsætning for et velfungerende og tilfredsstillende parforhold er, at man kan kommunikere sammen på en respektfuld, ligeværdig og nærværende måde. Omvendt vil manglende kommunikation, hensynsløs eller dårlig kommunikation slide på et forhold og afstanden mellem parterne vil vokse, og kan resultere i både passivitet og stilhed eller mange skænderier.

Professionel hjælp til at fremme kommunikationen

Her vil det nogle gange være nødvendigt med professionel hjælp, hvis man ønsker, at relationen skal holde på den lange bane. I et parterapi forløb vil psykologen kunne hjælpe med at styrke jeres kommunikation ved at lære jer nye måder at tale sammen på, få en dybere indsigt i hinanden, samt at hjælpe med at ‘oversætte’ dét I ønsker den anden skal forstå – nemlig ved at hjælpe til at få formuleret dine følelser på en måde, så din partner vil være i stand til at høre dig, trods evt. egne modstridende følelser og oplevelser i en given situation.

Det handler ikke om at vi nødvendigvis skal se tingene på samme måde, men at vi skal blive i stand til at rumme og anerkende den andens synspunkt og følelser uden at det skal gøre ondt og slide på relationen. Vi skal opnå en dybere forståelse af os selv og vores partner.

Når vi bliver i stand til dette, vil det være lettere at skabe en mere fælles retning og finde et følelsesmæssigt fællesskab i denne vigtige relation i vores liv, hvor vi ønsker at passe på kærligheden mellem os.

Hvordan foregår det?

Parterapi i Aarhus: Sådan foregår et parterapi forløb hos os

Når I starter parterapi hos os, er det et forløb, hvor vi booker 4 sessioner fra start. Der er én fast psykolog, som varetager alle jeres samtaler.

En opstart indeholder første fælles samtale, 2 individuelle samtaler og anden fælles samtale, og disse samtaler skal helst afholdes med kort interval mellem.

For at hjælpe jer bedst muligt og sikre det bedste forløb er det vigtigt at komme grundigt fra start og skabe det fulde billede af de vanskeligheder I som par oplever.

Emotionsfokuseret parterapi i Aarhus

1) Første fælles samtale

I vores første fælles samtale har vi fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum. Psykologen skal lære jer at kende, og vil spørge ind til jeres nuværende situation, jeres fælles historie, både de lykkelige stunder og de eventuelle kriser og konflikter, der har været undervejs.

I løbet af samtalen vil vi forsøge at skabe et overblik over og en forståelse for de mønstre I gentager, og som I har svært ved at bryde ud af. 

Når vi har fået identificeret mønstret, vil vi sammen reflektere over det, og I vil få inputs til, hvad I kan gøre nu og her for at bryde det. 

2) Individuelle samtaler

Som en del af et parterapeutisk forløb er det vigtigt også at mødes til en individuel samtale hver især. Dette betyder at I skal til en psykologsamtale, hver især, uden jeres partner. 

I den individuelle samtale vil psykologen spørge ind til hver jeres historie, opvækst, tidligere kærlighedsrelationer, jeres forældres parforhold mm.

Dette er alt sammen for at få skabt en forståelse for, hvilke individuelle mønstre og modeller for relationer og kærlighed I har hver især. Vi er alle forskellige mennesker med forskellige historier og vilkår.

Vi har fokus på tilknytning, kærlighedssprog, håndtering af modgang og konflikter mm. Denne samtale er helt relevant for hele jeres fælles forløb, så vi får skabt en fælles forståelse for hvorfor I reagerer som I gør, hvad der trigger den uhensigtsmæssige adfærd og hvad I i virkeligheden ønsker jer og længes efter.

Grunden til at det foregår uden jeres partner, er således der er helt ro til at gå på opdagelse i sig selv uden at skulle tænke over, hvordan ens partner mon hører ens ord. 

Samtalen vil senere blive bragt i spil i det fælles rum med psykologens hjælp og oversættelse om nødvendigt. 

Vi opfordrer dog altid til at dele de eventuelle opdagelser, refleksioner eller inputs man hver især har fået i løbet af samtalen.

3) Anden fællessamtale

I denne samtale vil vi følge op på hvordan det er gået siden sidst. Vi vil dykke ned i jeres mønster og forstå det endnu bedre med relation til hver jeres historie. 

Vi vil arbejde endnu mere målrettet på jeres kommunikation, og forsøge at hjælpe jer til nye måder at tale sammen og dele sårbarhed og svære følelser.

Herefter vil vi sammen aftale tider for det videre forløb, alt efter behov. Det er vigtigt at være indstillet på, at hvis man vil skabe forandring, kræver det tid, øvelse og arbejde at lære nye måder at tale sammen på.

Terapirummet er en øvebane, hvor der sidder en 3. part til at hjælpe med at oversætte og skabe forståelse, når det bliver svært at høre, hvad ens partner siger. 

I rummet øver vi derfor at bryde de uhensigtsmæssige mønstre og gøre noget andet. Først når man har oplevet at lykkes med dette, er det muligt også at bringe med hjem og arbejde videre på at skabe det parforhold, som I længes efter.

Få hjælp og samtaler

Hvis I er i tvivl, om I vil blive sammen?

Når man skal lave reel parterapi siger man gerne, at Ja’et til at blive sammen skal være større end Nej’et. Hvis Ja’et ikke er størst, er det ikke muligt at lave parterapi med henblik på udvikling, tryghed og styrkelse af intimitet og fælles sårbarhed, da tvivlen hele tiden vil forstyrre processen.

Hvis tvivlen (og således Nej’et) er størst, vil forløbet indtage en anden form og i stedet bestå af en række tvivl-afklarende samtaler. 

Her kan det være relevant at tilbyde flere individuelle samtaler hver for sig, men vi vil altid planlægge i fællesskab med jer, hvad I specifikt har brug for.

Ofte vil det være sådan, at den ene part er i tvivl, mens den anden ønsker at fortsætte forholdet. Dette er et smertefuldt udgangspunkt for begge parter, og det er et utrygt udgangspunkt for at lave parterapi. 

Her handler det i stedet om, at I hver især får rummet jeres følelser, og får hjælp til at reflektere over den nuværende situation.

Samtaler omkring afklaring af tvivl

Tvivl-afklarende samtaler indebærer et stort indre arbejde, som man selv skal tage ansvar for. Parterapeutens rolle er ikke at skulle vurdere, hvorvidt I skal fortsætte jeres vej sammen, men i stedet vil psykologen kunne være behjælpelig med at skabe et rum til refleksion for begge parter, forståelse for tvivlen og hvordan den påvirker, dykke ned i erfaringer med svigt, at blive forladt, forlade, samt at hjælpe med at facilitere de fælles samtaler om den aktuelle situation.

Parterapeut i Århus

I nogle tilfælde vil disse samtaler senere overgå til reel parterapi, hvis I finder ud af at I vil gøre et ligeværdigt stykke arbejde for at forbedre parforholdet, og i andre tilfælde vil der komme afklaring og samtaler vil enten ophøre derefter, eller fortsætte i individuelle forløb.

Ved valg af skilsmisse

I tilfælde af valg af skilsmisse med børn involveret kan det overgå til rådgivende forældresamtaler, hvor vi taler om, hvordan I er de bedst mulige forældre sammen for jeres børn, og vi vil derudover kunne rådgive om, hvordan I passer bedst på børnene i den smertefulde proces.

Hvis I ikke er i krise, men blot ønsker at pleje forholdet?

Vi har masser af par i forløb som ikke er i krise, men blot ønsker at forbedre, udvikle og pleje parforholdet, som kommer i parterapi. Det kan være par, som står overfor at blive forældre, par som ønsker endnu mere intimitet, eller genvække manglende intimitet, eller som blot gerne vil styrke forholdet i forhold til eventuelle fremtidige kriser og konflikter.

Selvom I ikke nødvendigvis oplever akut krise i parforholdet, består en relation altid af nogle specifikke mønstre, præget af det, som vi hver især bringer med ind i forholdet (vores historie, tidligere erfaringer osv).

Så selvom man kan føle stor samhørighed med sin partner, og føle man kender hinanden rigtig godt, vil der altid være to forskellige historier og forskellige vilkår, som påvirker vores måder at være i verden på.

Jo bedre vi kender vores egne og vores partners udgangspunkt, mønstre og blinde vinkler, jo lettere vil det være at kommunikere, forsone os, og reflektere sammen i længslen efter et trygt og dejligt parforhold. Det gavner altid at blive klogere på sig selv og hinanden, hvilket parterapeuten kan hjælpe til.

Hvis nu bare min partner laver om på… så bliver det meget bedre

Når man lever i en tæt relation med sin partner, vil ens forskelle blive tydelige. For nogle par handler det om hverdagsting, arbejdsfordeling, forældresamarbejde, uenigheder om hvordan ting skal gøres mm. For andre par vil der være dybere konfliktområder og forskelligheder i tilgange, følelsesliv, seksualitet, utroskab, opvækst osv.

Et par vil trigge hinanden i parforholdet, og det kan ofte føles som om, at det dén anden gør, er roden til problemet. “Så hvis vi bare så tingene på samme måde, ville der ikke være noget problem”. Her er det vigtigt at have for øje, at dér hvor vores partner trigger os, er der vigtig viden at hente om vores partner bevæggrunde, men også om os selv.

Så selvom man kan gå ind i parterapien med et ønske om, at ens partner skal blive klogere og lave om på nogle ting, er det vigtigt, at man også er klar til selv at lægge et stykke arbejde i at være nysgerrig på sig selv, og hvorfor man selv agerer eller føler som man gør.

Det vigtige, meningsfulde møde af forståelse og nærhed mellem par opstår, når vi tør at kigge på hinanden og os selv med nye åbne øjne og anerkende de forskellige oplevelser af samme ting Vi laver parterapi for par og som et hold og derfor ikke for kun at arbejde med den ene part.

Metode parterapi: Emotions fokuseret parterapi

Vi er uddannet parterapeuter i emotionsfokuseret terapi, også kaldet EFT, som er en anerkendt metode indenfor parterapi og udvikling af nærhed i parforholdet.

Emotionsfokuseret parterapi handler netop om at skabe et trygt rum med plads til at forstå hinanden på et dybere niveau. Dertil rummer metoden konkrete metoder og redskaber til at kortlægge uhensigtsmæssige mønstre samt at fremme kommunikationen og skabe forbindelse mellem parret.

I tråd med emotionsfokuseret parterapi er vi desuden uddannet med det relationelle og psykodynamiske i fokus. Vi har derfor stor opmærksomhed på, hvad vi, tidligt i livet, har lært om at indgå i relation med andre.

Det drejer sig blandt andet om at forstå, hvordan den første tilknytningsrelation vi stifter bekendtskab med, har påvirket os, nemlig den relation vi har til vores forældre – hvad har vi lært om kærlighed, omsorg, kommunikation, tillid, stabilitet osv. gennem vores opvækst. Og hvordan har den voksne kærlighedsrelation, vores forældres indbyrdes forhold, været med til at skabe nogle forestillinger om, hvordan kærlighed udtrykkes og hvordan uenigheder kommunikeres, samt hvordan der forsones.

Alt dette påvirker ubevidst vores egen måde at indgå i en nær relation på. Vi arbejder ud fra den forståelse, at når man får dybere indsigt i sig selv og kan tale ud fra egne følelser samt egne ønsker og behov, er det lettere for vores kære at imødekomme os.

Få parterapi i Aarhus: Hvem er vi?

Vi er to psykologer og parterapeuter, som tilbyder parterapi til alle par, uanset om der er børn involveret eller ej. Vi ser unge par, par uden børn, sammenbragte familier, børnefamilier, mennesker i mangeårigt ægteskab og par med voksne børn.

Uanset udgangspunktet er alle velkomne til at kontakte os med alle spørgsmål, der måtte være, eller med henblik på at opstarte et forløb med parterapi hos os. For at finde priser på parterapi Aarhus hos vores parterapeuter, kan du trykke her.

Kontakt os her

Skriv til os her

Boernepsykolog-Aarhus.dk

Badstuegade 5-7, 1.sal
8000 Aarhus C
CVR.: 43090543

Udfyld kontaktformularen