Børnepsykolog Aarhus

Om os

Hvem er vi

To erfarne psykologer

Bag Børnepsykologerne Aarhus er vi 2 psykologer, som har mødt hinanden i et fælles fagligt udgangspunkt og med en fælles passion for at lave meningsfuldt psykologarbejde med børn, unge, familier og par.

Vi har begge studeret på Aalborg Universitet, hvor vi tidligt i vores uddannelse blev oplært i at udføre terapeutisk psykologarbejde af høj kvalitet og under tæt supervision af anerkendte børnepsykologer.

Efter endt uddannelse krydsede vores veje i Holstebro ved Psykolog Jytte Mielcke, hvor vi har indgået i det daglige psykologarbejde på klinikken og varetaget forløb med legeterapi, familie- og forældrerådgivning, individuelle unge- og voksenforløb, samt en række kommunale børnesager med blandt andet anbragte børn og supervision af plejeforældre.

Vi har begge desuden arbejdet i psykiatrien indenfor børne- og ungeområdet, og bringer mangeårig samt bred erfaring ind i vores arbejde hos Børnepsykologerne Aarhus, hvor vi ønsker at skabe de bedste rammer for de familier, vi arbejder med.

Det er vigtigt for os, at der er et højt fagligt niveau, og at man, uanset alder og udgangspunkt, føler sig tryg, hørt og set. Vi er meget optaget af at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i det hele menneske, og vi arbejder ud fra en forståelse om, at både børn og voksne gør det så godt de kan med de kort, de har på hånden.

Bag Børnepsykologerne Aarhus er vi 2 psykologer, som har mødt hinanden i et fælles fagligt udgangspunkt og med en fælles passion for at lave meningsfuldt psykologarbejde med børn, unge, familier og par.

Vi har begge studeret på Aalborg Universitet, hvor vi tidligt i vores uddannelse blev oplært i at udføre terapeutisk psykologarbejde af høj kvalitet og under tæt supervision af anerkendte børnepsykologer.

Efter endt uddannelse krydsede vores veje i Holstebro ved Psykolog Jytte Mielcke, hvor vi har indgået i det daglige psykologarbejde på klinikken og varetaget forløb med legeterapi, familie- og forældrerådgivning, individuelle unge- og voksenforløb, samt en række kommunale børnesager med blandt andet anbragte børn og supervision af plejeforældre.

Vi har begge desuden arbejdet i psykiatrien indenfor børne- og ungeområdet, og bringer mangeårig samt bred erfaring ind i vores arbejde hos Børnepsykologerne Aarhus, hvor vi ønsker at skabe de bedste rammer for de familier, vi arbejder med.

Det er vigtigt for os, at der er et højt fagligt niveau, og at man, uanset alder og udgangspunkt, føler sig tryg, hørt og set. Vi er meget optaget af at møde vores klienter i øjenhøjde og med udgangspunkt i det hele menneske, og vi arbejder ud fra en forståelse om, at både børn og voksne gør det så godt de kan med de kort, de har på hånden.

Om psykolog Rie Strange

Psykolog Rie Strange

Jeg er uddannet psykolog ved Aalborg Universitet i 2015. Jeg har specialiseret mig i psykodynamisk legeterapi, psykoterapi med unge og voksne samt EFT parterapi, og har været ansat i både privat praksis samt i børne- ungepsykiatrien på småbørnsområdet.

Jeg har desuden erfaring fra specialområdet, og har arbejdet med udsatte børn i Grønland.

Jeg valgte at åbne privat psykologpraksis i 2018, da det er vigtigt for mig at skabe de bedste betingelser for de klienter og familier jeg arbejder med, og ønsker at lave behandling ud fra klientens og familiens behov, modsat en systemisk kassetænkning.

Privat bor jeg sammen med min mand og mine 3 børn. Min ældste fra 2017 og tvillinger fra 2022.

Psykolog-Rie-Strange
Psykolog Rie Strange
Psykolog-Rie-Strange-tablet
Psykolog Rie Strange
Psykolog-Maria-Westergaard
Autoriseret Psykolog Maria Westergaard
Psykolog-Maria-Westergaard-tablet
Autoriseret Psykolog Maria Westergaard

Autoriseret Psykolog Maria Westergaard

Om psykolog Maria Westergaard

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2013 og er efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet.

Jeg har de seneste 10 år arbejdet terapeutisk med børn, unge og voksne og har erfaring fra både privat praksis, børne- og ungdomspsykiatrien og PPR.

Derudover har jeg været ansat i et kommunalt børne- og familiecenter, hvor jeg har arbejdet med bl.a. familieterapi, spædbarnsterapi, krisecentersager, legeterapi og sorg & krise forløb. Jeg har de seneste år særligt beskæftiget mig med terapiforløb til unge.

Jeg har en efteruddannelse i legeterapi og har desuden erfaring med børnepsykologiske undersøgelser og diagnostiske vurderinger.

Privat bor jeg sammen med min mand og mine to døtre fra henholdsvis 2018 og 2020.

Sådan gør vi

Vores tilgang og metode

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at for at hjælpe med den aktuelle situation, er det vigtigt også at forstå, hvor vi kommer fra. Hvad er vores historie, vores mønstre, vores relationer og opvækstvilkår.

Selvom det ikke nødvendigvis føles relevant for den situation vi står i, kan man altid få en dybere forståelse for, hvorfor vi reagerer og håndterer, som vi gør, ved at forstå, hvor vi kommer fra, og hvad vi har med os. Ved at skabe indsigt skaber det også mulighed for forandring.

Uanset, om det handler om børn, unge, voksne, par eller forældre, ønsker vi at kigge bag adfærden for at blive klogere. Hvis vi forstår hvorfor er det også lettere at finde et alternativ og gøre noget andet.

FORSKELLIGE METODER OG TILGANGE

Vi finder den metode, der passer dig bedst

Vores erfaring er, at følelser, tanker og adfærd indeholder vigtig information, og når vi tør går på opdagelse heri ligger der et stort potentiale ift. at leve i overensstemmelse med det liv, som vi gerne vil leve.

Teoretisk trækker vi på særligt den psykodynamiske terapi, tilknytningsteorien, EFT samt elementer fra både kognitiv og metakognitiv terapi. Det er vigtigt for os at anvende den metode og tilgang, som passer bedst til dig/jer og dit/jeres behov.

Såfremt vi vurderer, at du/I har behov for en anden tilgang, end den vi kan tilbyde, vil vi naturligvis hjælpe dig videre til den rette hjælp.

Vi modtager supervision og søger løbende at udvikle os gennem deltagelse i kurser og efteruddannelsesforløb.