Børnepsykolog Aarhus

Forældrerådgivning

Få hjælp til udfordringer og bekymringer

Styrk dit forældreskab og dit barns trivsel

Velkommen til vores børnepsykologiske praksis i Aarhus, hvor vi tilbyder forældrerådgivning til jer, der ønsker at styrke jeres forældreskab og jeres barns trivsel. Vi ved, at forældreskabet er en udfordrende opgave, og det er helt normalt at stå over for forskellige udfordringer og bekymringer undervejs.

Vores mål er at støtte jer som forældre i at navigere gennem disse udfordringer og skabe en harmonisk og trivselsfyldt familiedynamik. Det kan være, at I er usikre på, hvordan I bedst forstår jeres barns vanskeligheder, eller at I har brug for konkrete redskaber til at håndtere udfordrende hverdagssituationer.

Som erfarne børnepsykologer er vi specialiserede i at identificere og forstå de underliggende årsager til barnets adfærd og reaktioner. Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med møder i børnehaven, barnets skole eller kommunen for at skabe det bedste støttemiljø for jeres barn hele vejen rundt.

Om forældrerådgivning

Fokus på barnets trivsel

Gennem vores forældresamtaler har vi særligt fokus på at få øje på de små glimt af glæde og “mødeøjeblikke” i hverdagen, hvor I føler jer forbundet med jeres barn. Disse øjeblikke er vigtige for barnets udvikling, da de styrker barnets tro på egne evner og ressourcer over tid.

Vi tror på, at et positivt og kærligt forældreskab er fundamentalt for barnets trivsel og mentale sundhed.

I vores samtaler hjælper vi jer med at opdage og dyrke disse glimt af positiv interaktion mellem jer og jeres barn.

Vi arbejder også sammen med jer for at identificere eventuelle udfordringer og stressfaktorer, der kan påvirke barnets trivsel negativt. Vores tilgang er helhedsorienteret, hvor vi tager hensyn til både jeres og barnets perspektiv for at skabe den bedst mulige støtte og rådgivning.

Unge-psykolog-Aarhus
Unge-psykolog-Aarhus

Vi finder løsningerne

Positivt samspil og redskaber

Et positivt samspil mellem forældre og barn er afgørende for barnets sociale og følelsesmæssige udvikling. I vores forældrerådgivning fokuserer vi på at understøtte og udvikle dette positive samspil gennem individuelle forløb.

Ikke sjældent hører vi forældrene i vores praksis give udtryk for: “Vi har prøvet alt, og ingenting virker” – fra samtaler med skolen til anonym rådgivning med en frivillig rådgiver. Sammen med jer vil vi gå på opdagelse i årsagerne bag eventuelle udfordringer og finde løsninger, der skaber forandring og trivsel.

Vi giver jer konkrete redskaber til at håndtere svære situationer og konflikter på en konstruktiv måde. Disse redskaber er skræddersyet til jeres unikke familiesituation og barnets behov.

Børn med store følelser

Vi arbejder ud fra troen på, at ethvert barn gør det bedst muligt ud fra sine evner og forudsætninger. Selv når børn ser ud til at “være på tværs”, modarbejde eller ikke at “ville” høre efter, så er det vores erfaring, at børn med deres adfærd og følelser har noget meget vigtigt at fortælle os.

Og ved at forstå baggrunden for barnets adfærd, kan vi tilbyde jer værdifuld indsigt og redskaber til at skabe en positiv udvikling for både jer som forældre og jeres barn.

Glæde og udfordringer

Styrkelse af forældreskabet og parforholdet

Forældreskabet er en livslang rejse, der kan være fyldt med både glæde og udfordringer.

Vi ved, at det kan være overvældende at navigere gennem forskellige faser af barnets liv og udvikling og at finde den bedste måde at støtte og guide jeres barn på.

I vores forældre samtalerne er vi der for at styrke jer som forældre i at forstå og håndtere de unikke udfordringer, I står over for.

Ligesom det gælder med børnene, så ved vi også, at I som forældre gør det så godt, som I kan med den viden og erfaringer, som I selv har med jer i bagagen fra jeres egne familier.

Alle forældre oplever svære situationer i familien

Alle forældre oplever fra tid til anden at komme til kort og opleve sig selv håndtere udfordrende situationer med sit barn på en måde, som de efterfølgende ville ønske, de havde håndteret anderledes.

Vi ved også, at børn er den hårdeste belastning, man kan udsætte et parforhold for, og mange oplever, at ligeså stor en glæde, der følger med, ligeså store udfordringer skabes der. Det stiller store krav til jeres kommunikation som par og gode evner til at løse konflikter, når de opstår.

Psykolog-til-unge-Aarhus
Unge-kan-ogsaa-have-brug-for-en-psykolog-i-Aarhus

Få hjælp og samtaler

Forældresamtaler i Aarhus

Når man rammer ind i udfordringer i forældreskabet, er det vores erfaring, at forældresamtaler kan være en virkelig god måde at få skabt et rum, således at man bedst muligt passer på parforholdet.

Måske er man uenige om ting i børneopdragelsen, som er lettere at tale om her end derhjemme kl. 22 om aftenen, hvor man er træt og kommer til at sige ting mere uhensigtsmæssigt, end man har lyst til.

Vores forældrerådgivning i klinikken i Aarhus eller online kan her være en støtte i at finde måder at kommunikere og samarbejde på for at skabe den bedste fremtid for jeres barn.

Hvis I er interesserede i at læse om parterapi, kan I gøre det her.

Unge

Hvad kan en psykolog hjælpe unge med?

Psykologer kan hjælpe unge med at håndtere stress, angst, tristhed og andre svære følelser ved at bidrage med værktøjer til at håndtere følelser og udfordringer i livet på mere hensigtsmæssige måder.

Vi fokuserer i vores samtaler på, hvad du selv ønsker at få ud af dit forløb, og vi tilpasser forløbet ud fra det, som har betydning for dig.

Måske vil du gerne blive klogere på dig selv og dit eget liv, måske ønsker du at ændre nogle uhensigtsmæssige mønstre, måske vil du bare gerne være gladere eller måske ønsker du en større forståelse for, hvorfor du har de udfordringer, som du oplever.

Til forældre til de unge mennesker

Alle forældre ønsker deres børn det bedste og vil strække sig meget langt for at hjælpe deres barn tilbage i trivsel.

I de fleste psykologforløb med unge vil vi indlede forløbet med en forældresamtale, og alt efter hvad behovet er, vil vi også løbende have forældresamtaler med henblik på, hvordan du/I som forælder/foreældre bedst muligt kan støtte dit/jeres barn samt understøtte relationen mellem jer.

Nogle gange giver det bedre mening med forældresamtaler uden den unge behøver at deltage i et forløb. Læs mere om forældresamtaler her.

Du kan også læse om gode råd til dig som forældre til en teenager her.

Unge-i-en-skov
Psykolog-i-Aarhus-til-unge

Psykolog til unge

Ved akut behov

Ved akut behov for psykologhjælp skal du kontakte din egen praktiserende læge. Din egen læge vil kunne rådgive dig og hjælpe med at vurdere, hvilken slags hjælp, du har brug for lige nu.

Gratis psykologhjælp for unge i Aarhus

Der er i Aarhus Kommune mulighed for gratis psykologhjælp til unge mellem 15-27 år (op til 5 samtaler). Der kan dog forekomme ventetid på samtalerne.

Du kan læse mere om et forløb i kommunen her: https://www.aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/naar-du-har-det-svaert/psykologhjaelp-til-unge/.

Mulighed for at få tilskud til at gå til psykolog

Læs mere her om mulighederne for at få tilskud til samtalerne hos os.

Børn med særlige udfordringer

Forældresamtaler hos os er en mulighed for at få professionel støtte og vejledning, når I har brug for det. Som erfarne børnepsykologer har vi en omfattende viden om børns udvikling, diagnoser og familiedynamikker.

Det er ofte en ekstra belastning for hele familien, når man har et barn med særlige behov, idet det kræver, at man mange gange er flere skridt foran, og små skridt til den “forkerte” side kan have store konsekvenser.

Måske har jeres barn eller unge teenager en udviklingsforstyrrelse som ADHD eller autisme, eller måske reagerer jeres barn med symptomer på angst eller depression, som også kræver noget helt særligt fra jer som forældre.

Vores ekspertise i børnepsykologi gør os i stand til at forstå og håndtere en bred vifte af problemstillinger og give jer redskaber til at tackle dem med tillid og kærlighed.

Børn udsat for traumer

Når man er forældre eller plejeforældre til et barn, som har været udsat for traumatiske oplevelser, kan det være en meget vigtig ting at opsøge sparring eller supervision, så man bliver klædt godt på til bedst muligt at støtte barnet i dets udviklingsproces og bearbejdning af det svære, som er sket.

Her har vi stor erfaring med netop at tilbyde et rum, hvor I kan blive klogere på jeres barns reaktioner og adfærd, så det bliver lettere at møde barnet i dets behov.

Vores erfaring er, at det er helt afgørende, at hjælpen sættes ind så tidligt som muligt.

Forældrerådgivning i Aarhus – og online

Forældrerådgivning er en investering i jeres forældreskab og jeres barns trivsel. Vi tror på, at et positivt og støttende forældreskab er fundamentet for en god barndom.

Vores børnepsykologiske praksis i Aarhus står klar til at hjælpe jer med at finde vej gennem de udfordringer, I står over for, og skabe en harmonisk og kærlig familiedynamik. Hvis I ønsker det, tilbyder vi også forældrerådgivning online.

Uanset om I har svært ved at nå ind til jeres teenager, ønsker at nedbringe konfliktniveauet hjemme eller bare generelt ønsker at styrke samspillet i familielivet, vil vi støtte jer i at finde nye og positive måder at håndtere udfordringerne på.

Kontakt os i dag

Ingen forældre er fejlfrie, men vi tror på, at med den rette støtte og redskaber kan I skabe et godt nok forældreskab, der gør en afgørende forskel for jeres barns trivsel.

Vi vægter et trygt og tillidsfuldt rum, hvor I som forældre kan dele jeres tanker og følelser om forældreskabet.

Vi lytter, forstår og støtter jer i at finde de bedste løsninger for jeres familie. Vi ser frem til at hjælpe jer med at skabe en glædesfyldt og harmonisk familietid, hvor jeres barn vokser og trives i trygge rammer.

Kontakt os i dag og lad os begynde på rejsen mod et stærkere og mere kærligt forældreskab sammen.

Kontakt os her

Skriv til os her

Boernepsykolog-Aarhus.dk

Badstuegade 5-7, 1.sal
8000 Aarhus C
CVR.: 43090543

Udfyld kontaktformularen